Whores who talk for free sex chat - Mga batas ng mga dating pamahalaan


Ang sinumang mahuhuli sa aktong nagkakalat ng tsismis ay pagmumultahin ng hindi hihigit sa Php 1,000 at may kulong na hanggang 30 araw.

“Simple, Anti-Catcalling Ordinance in Quezon City: Ipinagbabawal ang pagsipol at pagtawag sa mga babae na nakakainis na salita na maaaring makaabala o makasira sa kanyang dignidad at pagkatao, pagkindat sa mga babaeng dumaraan sa kalsada, maging ang pagtawag ng sexy, kahit nakasuot pa siya ng maiksing kasuotan.

All government agencies and private companies, under the proposed law, are also mandated to incorporate formal and informal learning requirements in their human resource development plan.

“This is part of our preparations for the formation of ASEAN economic community (AEC) this year,” Trillanes said.

Bakit di na lang asikasuhin ang iyong pag-aaral, para sa magandang kapalaran sa hinaharap” sa buong bansa.